Стржеменичко у Боузова

Храм св. Вячеслава

Храм св. Вячеслава Храм св. Вячеслава Храм св. Вячеслава

 

Střemeníčko u Bouzova

49°40′50.008″N, 16°55′47.254″E

Яндекс.Метрика